Монтесори Тежести

лв.72.00 с включено ДДС

Тежестите на Монтесори се състоят от комплект  3 кутии по 7 части, всички направени от дърво и вариращи по тегло. Кутията с леките части е светла на цвят, тежките са тъмни на цвят, а средно тежките са съответно средно тъмни. Този материал е предназначен да усъвършенства усещането за тегло на детето, което е едно от 9-те сетива в теорията на Монтесори. Освен развиването на това умения, развива и концепцията за плътност.