Търсите логопед?

Опитайте през нашето мобилно приложение
„Намери логопед“

Какво е логопед?

Ако никога не Ви се е налагало да ползвате услугите на логопед, вероятно Ви е трудно да си представите каква професия е това.
Съществува много старо разбиране за услугите, които логопедите извършват – да научат децата да казват Р и С. В действителност това мнение е много неправилно и много отдалечено от истинската същност на логопедията.
Съвременната логопедия се занимава с диагностика, терапия и превенция на езикови, артикулационни и комуникативни нарушения, както и с нарушения в храненето.
Логопедите са специалисти, завършили бакалавър и мастър по логопедия във висше училище. Те могат да бъдат разделени в няколко категории, в зависимост от степента на образование областта на работа.

 • Клиничен логопед
  Това са логопеди с образователна степен бакалавър  магистър по логопедия,, направление Обществено здраве или заварено положение, завършили СУ „Св. Климент Охридски преди 1990 г), които за изучавали много медицински дисциплини като анатомия, неврология, УНГ, ортодонтия, психиатрия, педиатрия, нарушения на гълтането, педиатрия, фониатрия. Тези логопеди обикновено работят в болници или клиники, в частни кабинети, клиники и центрове, много рядко в център, предлагащ социална услуга. Занимават се с терапия на комуникативни нарушения. По-голямата част от тях имат специализации в ранна интервенция (възраст 0-3 години), терапия деца с усложнени медицински състояния ДЦП, генетични синдроми, редки заболявания, терапия при поставени ортодонтски апарати, терапия с възрастни пациенти и с пациенти с тежки клинични състояния вкл. карциноми, Паркинсон, Алцхаймер. Една част от клиничните логопеди имат и допълнителна специализации в хранителна терапия.
  Всички логопеди са обучени да извършват артикулационна терапия и да правят корекция на езикови нарушения.
  Някои логопеди имат допълнителна специализация в корекция на дислексия и дискалкулия.
  Клиничните логопеди обикновено работят в области, тясно свързани с медицина.
 • Клинични логопеди – хранителни терапевти
  Това са клинични логопеди, преминали допълнително специализирано обучение в областта на храненето, хранителните нарушения, нарушение механизми на хранене . Тези логопеди са преминали допълнителни специализирани обучения в областта на детска стоматология, ортодонтия, неврология, лицево-челюстни нарушения, дисфагия, гастроентерология, УНГ, ендокринология, фармация. Работят предимно в частни кабинети. Специализирани са в ранна интервенция и да работят с деца веднага след раждането, както и с възрастни за корекция на инфантилно дъвчене и гълтане и дисфагия. Сертифицираните логопеди хранителни терапевти можете да намерите и тук.
 • Логопеди, специализирани в орофациална и миофункционална терапия
  Това са логопеди с образователна степен бакалавър по логопедия или хуманитарна наука и магистър по логопедия. Не всички логопеди, специализирани в орофациална и миофункционална терапия работят с деца под 3 години и с възрастни. Логопедите, специализирани в орофациална и миофункционална терапия работят в частни кабинети и клиники, в държавни учебни заведения , в болници и в сферата на социалните услуги. Специализирани са в различни терапевтични логопедични направления, но са преминали специализирани обучения в областта на миофункционалната и орофациалата терапия.
  Логопедите, специализирани в орофациална и миофункционална терапия не могат да провеждат хранителна терапия или терапия при дисфагия, освен ако не са допълнително сертифицирани за това. Можете да проверите тук.Всички логопеди са обучени да извършват артикулационна терапия и да правят корекция на езикови нарушения.
  Някои логопеди имат допълнителна специализация в корекция на дислексия и дискалкулия.
 • Педагогически ориентирани логопеди
  Това са логопеди с образователна степен бакалавър по логопедия или хуманитарна наука и магистър по логопедия., дипломирани в образователно направление Специална педагогика на висшите учебни заведения. Тези логопеди не работят с деца под 3 годишна възраст и с лица над 14 години. Провеждат терапия, тясно свързана с нарушение на възможностите за обучение на децата. Работят в сферата на образование, в сферата на социалното подпомагане и в честни кабинети.
  Всички логопеди са обучени да извършват артикулационна терапия и да правят корекция на езикови нарушения.
  Някои логопеди имат допълнителна специализация в корекция на дислексия и дискалкулия.
 • Училищни логопеди
  Това са логопеди с образователна степен бакалавър по логопедия или хуманитарна наука и магистър по логопедия., дипломирани в образователно направление Специална педагогика на висшите учебни заведения. Тези логопеди не работят с деца под 3 годишна възраст и с лица над 14 години. Провеждат терапия, тясно свързана с нарушение на възможностите за обучение на децата. Работят в сферата на образование= детски градини и училища, както и в центрове за ресурсно подпомагане.
  Всички логопеди са обучени да извършват артикулационна терапия и да правят корекция на езикови нарушения.
  Някои логопеди имат допълнителна специализация в корекция на дислексия и дискалкулия.

 • Логопеди без образователна степен магистър нямат право да извършват изследвания, свързани с развитието на речта и говора или храненето, освен ако не притежават сертификат за специфичен диагностичен инструментариум и могат да ползват само и единствено него.

Какво ще намерите в приложението „Намери логопед“?

Приложението „Намери логопед“ Ви предлага:

 •  Три критерии, по които да откриете търсеният от Вас логопед, както и възможност да проверите нивото на развитие на Вашето дете, преди консултацията.
 •  Списък на регистрираните в приложението логопеди, където може да разгледате професионалните им профили.
 • Търсене чрез   по град, по име или по специализация – например „Ранна интервенция“ или „Хранителна терапия“.
 •   При избор на бутон карта се налага да бъде включена фунционалността „Локация“ на Вашия телефон. Приложението ще открие къде се намирате и ще Ви отвори карта , на която с червени точки, ще бъдат показани всички логопеди в района. При избор на червена точка се отваря информативно поле с името на логопеда, упътване как да стигнете до неговата практика и възможност да се свържете с него.

Как да свалите приложението „Намери логопед“?

Приложението в момента е достъпно само чрез Google Play, но планираме в бъдеще и да бъде налична и версия за iOS. За да инсталирате приложението, следвайте тези стъпки:

 • Ако четете през мобилното си устройство кликнете на бутона „Инсталирайте Приложението“ или напишете в търсачката на Google Play „Намери Логопед„;
 • Натиснете зеления бутон „Инсталирай“ или „Install“, за да започне приложението да се инсталира;
 • При първото стартиране приложението ще Ви попита за достъп до Вашата локация. Позволете му, за да може да използвате пълните функционалности на „Намери Логопед“ като упътване.

Book now

Select the day

People

Complete your reservation