Услуги

Клинична логопедия

Ранна интервенция – диагностика и терапия за деца от 0 до 2 години със затруднение в проговарянето и социалното общуване
Терапия на заекване
Логопедична терапия при езикови нарушения за деца
Логопедична терапия при артикулационни нарушения за деца

Терапевти: Нина Йорданова,
Елеонора Петкова,
Марта Ангелова

Хранителна терапия

Ранна интервенция – хранителна терапия при деца до 2 години с нарушение на кърмене, хранене, поставена сонда за хранене, отказ от хранене
Пред оперативна хранителна терапия при деца, родени с неврологични или краниофациални аномалии (ВЦУН)
Хранителна терапия за деца с отказ от хранене след 2 години
Хранителна терапия за възрастни – след поставена сонда за хранене или след прекарано медицинско заболяване, изискващо подпомагане на уменията за хранене

Терапевти: Нина Йорданова,
Марта Ангелова

Корекция на гълтане, дъвчене

Корекция на неправилен модел на гълтане и дъвчене за деца и възрастни в процес на ортодонтско лечение

Терапевти:
Нина Йорданова,
Елеонора Петкова

Писмена реч и математически умения

Диагностика и терапия на дислексия
Диагностика и терапия на дисграфия
Диагностика и терапия на дискалкулия

Терапевти: Елеонора Петкова, Марта Ангелова

Техника на говора

Корекция на артикулацията и дикция за актьори и презентатори

Терапевт: Нина Йорданова

Към магазина

Към програма „Да играем заедно“

Към въпросник за оценка на детско развитие

Към обучения

За Пумпелина

Клиничен логопедичен кабинет за хранителна терапия, логопедична терапия и терапия на инфантилно гълтане и дъвкане

Пумпелина е създадена на 01.03.2007 година от Нина Йорданова, със съдействието на Тереза Йовчева и любезната подкрепа на приятели и колеги. През годините Пумпелина е преминала през много форми на организация – Терапевтичен и обучителен център, Клиника за стимулиране на комуникацията. В момента Пумпелина е фокусирана върху клиничните аспекти на логопедичната практика:

Ранна интервенция за деца от 0 до 3 години;

Профилактика на ранното развитие за деца от 0 до 3 години;
Корекция на нарушени механизми на хранене за деца и възрастни;
Корекция на инфантилно гълтане при нарушена захапка, артикулация или след инцидент;

Възстановяване на говор и общуване за пациенти след инсулт или други медицински състояния, изискващи логопед;

Корекция на зрително моторни нарушения при усвояване на писмена реч и математически умения за деца над 6 години;
Диагностика и терапия на дислексия, дисграфия и дискалкулия дикция;
Техника на говора за актьори и презентатори;

Нашият екип

Нина Йорданова

Клиничен логопед, 
Хранителен терапевт

Марта Ангелова

Педагог, Асистент хранителен терапевт

Елеонора Петкова

Клиничен логопед

Book now

Select the day

People

Complete your reservation