Общи условия

за ползване на услугите, предлагани на сайта Pumpelina.bg,

в сила от 01.09.2022 година

Молим ви  внимателно прочетете тези условия, преди да използвате настоящия уеб сайт. С всяко натискане на бутон, линк или обект на www.pumpelina.bg, с изключение на пътя до настоящата страница, Вие декларирате, че изцяло приемате настоящите Общи условия.

Собственик на сайта

Собственик на интернет страницата и услуги, намиращи се на домейн pumpelina.bg  е Пумпелина ЕООД . Електронен адрес: office@pumeplian.euТелефон на потребителя 0896777139

Регистрация

Процедурата по регистрация в сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от Вас свободно, без да е необходима регистрация. Тя е необходима само за пазаруване чрез онлайн магазина. В процеса на регистрацията Вие доброволно предоставяте информация за себе си. В случай, че предоставите фалшива или невярна информация и това доведе до допълнителни усложнения, Пумпелина има право да закрие акаунта Ви и да откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

Защита на личните данни

Всички доброволно предоставени от Вас лични и други данни се съхраняват, обработват и използват от Пумпелина за целите на поддръжката на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата и анализа на Пумпелина, както и при участие в игри, промоции и томболи.

Пумпелина гарантира, че предоставените от Вас лични данни няма да се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. Информираме Ви, че си запазваме правото да използваме IP адресите и други Ваши данни за разкриване идентичността в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Вие имате право на достъп до собствените си лични данни, които сте въвели и по-всяко време можете да нанасяте корекции.

Представяни стоки и услуги на Сайта:

Само тестуване с възрастови скали на уменията за учене през игра PTESS:

Платформа за достъп на специалисти до възрастои скали за оценка на уменията за учене през игра PTESS:

Продажба на стоки:

Продажба на дигитални материали и игри чрез изтегляне:

Събития за деца

 1. Събитията за деца представляват разработени програми в областта на стимулиране на комуникацията, развитие на умения и формиране на познания, свързани с общото развитие на детето. Реализират се със средствата на всички видове науки и изкуства, имащи отношение към стимулиране на детското развитие
 2. Програма Момони е запазена марка на Нина Йорданова и е предназначена за деца на възраст от 9 м. до 4 години.
 3. Програма Брейнджини е запазена марка на Пумпелина и представлява програма за стимулиране на вестибуларния апарат.
 4. Всички събития за деца се предоставят на живо, в терапевтичните зали на фирма Дъндор ЕООД или онлайн чрез телепрактика.

Консултации:

 1. Консултации се провеждат с логопед, хранителен терапевт или психолог. Това се срещи, които са предназначени за уточняване на тревожни обстоятелства около развитието на даден пациент.
 2. Консултации с деца до 16 годишна възраст се повеждат само в присъствие на майката, освен при обстоятелства на липса на майка.
 3. Консултации с лица над 16 години се провеждат без присъствие на придружител, освен в случаите, когато пациентът изрично е поискал това.
 4. По време на консултация се предоставя цялата налична медицинска документация на пациента, при спазване на регламента за защита на личните данни. Медицинската документация се предоставя в печатен вид или онлайн.
 5. По време на консултацията не се извършва диагностика на състоянието на пациента, а само се обсъждат диагностичните и терапевтични последващи процедури, когато това се налага. Консултации могат да бъдат извършване и за изясняване на въпроси около състоянието на пациента.
 6. Консултациите могат да се провеждат на живо, в терапевтичните зали на фирма Дъндор ЕООД или онлайн чрез телепрактика.

Онлайн терапия (телепрактика) с логопед:

 1. Терапевтичните сесии се провеждат задължително след проведена консултация или диагностични сесии, когато това се налага.
 2. Терапевти ни сесии могат да имат диагностичен характер, когато това е предварително уточнено по време на консултацията. Сесии с диагностичен характер не мога да се провеждат онлайн чрез телепрактика.
 3. Терапевтичните сесии с психолог за деца са с продължителност 30 минути на живо и онлайн.
 4. Терапевтичните сесии с психолог за подрастващи и възрастни са с продължителност 50 минути на живо и онлайн.
 5. Терапевтичните сесии с логопед  за деца са с продължителност 30 минути на живо и онлайн. Те могат да бъдат удължени при необходимост с още 30 минутно повторение на задачите. Продължението се ръководи от асистент на логопеда.
 6. Терапевтичните сесии с логопед за подрастващи и възрастни  са с продължителност 30 минути на живо и онлайн.

Обучения и уебинари:

 1. Всички обучения могат да бъдат организирани на живо или онлайн. Те са винаги за определен брой участници. Може да бъде издаден документ за завършено обучение само за обучения с минимална продължителност от 8 учебни часа
 2. Уебинарите се провеждат само онлайн. Те имат информативен характер и за тях се не издава удостоверение за завършено обучение.

Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни към момента на публикуването им. Цените на стоките са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно. В редки случаи може да се получи промяна на цената в периода между потвърждаване на поръчката и издаване на фискалния бон. В такъв случай Вие ще бъдете уведомени и стоката ще Ви бъде доставена само след изрично Ваше потвърждение по телефон или електронна поща.

Поръчка

Поръчки могат да правят само регистрирани потребители, приели настоящите общи условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формата за поръчка. С потвърждаването на поръчката, Вие влизате в договорни отношения с Пумпелина ЕООД (Договор за продажба от разстояние). Договорът се счита за сключен от момента на извършване на плащането от Ваша страна.

Плащане

Всички плащания се извършват само в български лева. Вие може да заплатите цената на поръчана от онлайн услуга като използвате по свой избор един следните начини:

 • 1.     Плащане с банкова карта. В този случай Вие депозирате сума равна на стойността на направената поръчка чрез вашата банкова карта. Доставката се извършва след потвърждение на транзакцията.
 • 2.     Банков превод. В този случай Вие депозирате в банкова сметка на Пумпелина ЕООД пълната стойност на поръчката. Услугата може да бъде получена след заверяване на сметката на Пумпелина ЕООД.

В горните два случая, ако в седемдневен срок, но най-късно до 24 часа преди началния час на поръчаната услуга няма частичен или пълнен отказ от закупената услуга, Пумпелина ЕООД автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните услуги. Ако в седемдневен, но най-късно до 24 часа преди началния час на поръчаната услуга,  срок Вие се откажете и върнете частично или изцяло от закупените услуги и при положение че не сте нарушили правилата за връщане на услуга, Пумпелина ЕООД се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума.

Доставка на поръчана стока

За предоставяните услуги не се извършва доставка!

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

Съгласно чл. 55, ал.1 ЗЗП, Вие имате право да се откажете от една или повече от поръчаните стоки в седемдневен срок от доставката. За да направите това, трябва да са изпълнени следните условия:

Предварително да информирате Пумпелина за Вашето намерение. Информирането се извършва писмено на адрес: office@pumpelina.eu или на посочените в „Контакти“ форма за връзка с нас. Задължително посочвате името, датата, часа на услугата, от която се отказвате, както и начинът по който е извършено плащането. Ако можете, предоставяте и датата, на която сте направили плащане. Задължително предоставяте номер на банкова сметка, име на титуляр и атрибути на банката, в която се намира банковата сметка.

Важно: ПУМПЕЛИНА няма да възстановява суми по отказано ползване на услуги по банкова сметка с титуляр, различен от този, който е извършил плащане.

В случай, че Вие се възползвате от правото си по чл. 55, ал.1 от ЗЗП и при положение, че са изпълнени посочените по–горе условия, Пумпелина се задължава да Ви възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по–горе банкова сметка) в срок от десет работни дни от връщането на стоката).

В случай, че плащането е извършено с карта чрез виртуален ПОС, сумата ще бъде възстановена по сметката на картата, с която е извършено плащането в срок до 5 работни дни.

Ограничение на отговорността

Пумпелина не носи отговорност за каквито и да е щети или пропуснати ползи, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на интернет страниците, разположени на домейн www.pumplina.bg.

Авторски права. Търговски марки.

Всички материали, снимки, текстове, дизайн елементи и концепции, намиращ се на домейн www.pumeplina.bg, с изключение на публикуваните търговски марки, са собственост на Нина Йорданова, правоносител на търговската марка Pumpelina. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или използвани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата без изрично писмено разрешение от Пумпелина ЕООД на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена и ще се смята за нарушение на Закона за Авторското право и сродните му права.

При закупуване на услуга, обект на авторско право, Пумпелина ЕООД и Нина Йорданова не предоставят никакви допълнителни права за ползване и разпространение.

Book now

Select the day

People

Complete your reservation