Обучение за Асистент хранителни терапевти

Асистент хранителни терапевти са необходими, за да осигурим достъп на повече родители и възрастни до адекватна помощ при затруднения с храненето.

Асистент хранителни терапевти ще бъдат обучавани в продължение на 6 до 8 месеца, след което ще работят под супервизията на доказали се хранителни терапевти в региона на практика.

Обучението ще бъде основно онлайн с два присъствени курса по два дни.

Записвания за обучението ще бъдат обявени след 15.01.2024

Book now

Select the day

People

Complete your reservation